Läsårstider 17/18

Förslag på läsårstider
(Studiedagarna kan komma att flyttas p.g.a. utbildning/studiebesök)

Höstterminen 2017

9/8Skolstart Aktivitetsdag
10/8 Aktivitetsdag
11/8 Lediga
14/8 Aktivitetsdag
15/8 Aktivitetsdag
16-17/8 Lediga
18/8-20/8 Kollo (fredag-söndag)
21/8 Lediga

22/8 Skolstart med undervisning på skola
11/9 Studiedag
Två dagars frivillig Skolresa i slutet av september
18/10 Aktivitetsdag
19/10 Studiedag
22/11 Aktivitetsdagar
5/12 Studiedag 
21/12 Julavslutning 


Vårterminen 2018
3-4/1 Skolstart Aktivitetsdagar
5/1 Studiedag
8/1 Skolstart med undervisning
8/2 Studiedag

14/3 Aktivitetsdag
20/3 Aktivitetsdag
17/4 Studiedag (Obs: ändrad från den 23 april)
14/6 Sommaravslutning

Ytterligare en studiedag tillkommer under våren