Denbro Omsorg erbjuder en helhetslösning för ungdomar, 15-21 år,

med autismspektrumtillstånd samt tilläggsfunktionsnedsättningar. 

Denbro Omsorg har totalt tio platser fördelade på "Denbro Söder"
och "Denbro Ringsberg".

Internaten är boenden enligt LSS §9:8 och har öppet årets alla dagar.  


1/4 2015 bytte verksamheten namn från
Nova internat och skola till Denbro Omsorg.
DELAKTIGHET | TRYGGHET | KUNSKAP | KOMMUNIKATION