Denbro Omsorg AB är ett dotterbolag till Denbro AB.
I koncernen ingår även Växjö fria gymnasium.

Ägarna Claes Bromander och Thomas Denward är sociala entreprenörer och har en gedigen bakgrund inom psykiatri, omsorg och utbildning.

Claes och Thomas har tidigare utbildat och handlett personal inom omsorgen och psykiatrin på alla nivåer. Claes har även skrivit läroböcker inom psykiatrisk omvårdnad/handledning.