Ansökan om plats hos denbro omsorg

Nedan finner ni en länk till vår ansökningsblankett.
För att ansökan skall behandlas krävs underskrift av vårdnadshavare, LSS-handläggare samt uppdragsgivare från skolan. Ansökan är inte bindande, utan endast en information till oss om att samtliga parter är informerade.

Ansökan kompletteras med utredningsdokumentation.

Skicka ansökan till:
Denbro Omsorg AB
Att: Johan Wolf
Box 405
351 06 Växjö