Boende

En förutsättning för att utvecklingsarbetet skall lyckas är att man trivas när man bor hemifrån. De flesta ungdomar som kommer till Denbro Omsorg har sällan eller aldrig bott hemifrån under någon längre tid. 

Vi har därför satsat mycket på att skapa trivsamma och hemlika miljöer på Denbro Söder och Denbro Ringsberg.

Vi får dock inte glömma att vårt bemötande och förhållningssätt är ännu viktigare delar för en trivsam hemmiljö
.