Seminarievägen

Ett led i elevens utveckling är att träna inför eget boende efter vistelsen hos Denbro Omsorg. I Denbros lägenhet på Seminarievägen har man möjlighet att boträna. I samråd med elev, vårdnadshavare och uppdragsgivare skapas en plan för hur boendeträningen skall se ut, hur mycket stöd och hjälp eleven behöver samt hur progressionen skall fortlöpa.


Vi börjar ofta i "det lilla" där enstaka moment tränas, för att efterhand flytta in och bo längre perioder med ökat ansvar.  

Att börja träna inför att stå på egen ben är en vital del i varje ungdoms utveckling. 

 

Seminarievägen används även som övernattningslägenhet för föräldrar och släktingar som kommer på besök.