Kraven som ställs på verksamheter inom LSS  är höga. För att kunna bibehålla fortsatt hög kvalitet och samtidigt utveckla verksamheten krävs att personalen får den kompetens-utveckling som behövs. Under åren har vi tagit del av handledning från bland annat Nåkkve Balldin och Bo Hejlskov och Sandor Eriksson 
 
Personalen har sedan början av 2017 kontinuerlig process och ärendehandledning av Kristin Jeansson.