DENBRO skola

De elever som kommer till Denbro har i de allra flesta fall en bristande skolunderbyggnad, där stor frånvaro blandat med hemundervisning har präglat vardagen. Det är inte ovanligt att eleven varit borta från skolan flera år.
Ofta har det gått ganska bra under låg- och mellanstadiet, men så fort eleven kom in i puberteten och började högstadiet så rasade allt.
Den tidigare så tydliga strukturen från mellanstadiet försvann. Lärarna, ämnena och klassrummen blev fler, schemat rörigt och de kompisar man eventuellt hade tidigare, ville inte längre umgås. Lusten att gå till skolan försvinner och istället väljer eleven att stanna hemma vid datorn. Skolan försökar hitta olika lösningar, men trots goda intentioner, så lyckas man inte.

Ungdomarna som kommer till Denbro placeras i någon av våra samarbetsskolor. För de elever som har omfattande stödbehov erbjuds undervisning i särskild undervisningsgrupp, ”Denbro skola”.

Denbro skola erbjuder en liten skolmiljö som individanpassar och skräddarsyr undervisningen för varje enskild elev, så att starka sidor och intressen stimuleras.

På Denbro skola läggs stor vikt vid att skapa en positiv inställning till skolan igen vilket är en förutsättning för att eleven skall kunna gå vidare och utvecklas.
Då eleverna ofta ligger efter i sina studier tar pedagogerna vid där eleverna befinner sig. Tillsammans med vårdnadshavare, uppdragsgivare och elev skapas en individuell studie-/utvecklingsplan där hänsyn tas till elevens möjligheter och svårigheter. Skoldagens längd, antal ämnen och intressen är viktiga faktorer för gynnsam utveckling.

Tydlighet och struktur är andra viktiga faktorer samtidigt som variation är en förutsättning för att skoldagen inte skall kännas lång.