Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv
och jobbar för att skapa förutsättningar till vidare studier/arbete, eget boende och en rik fritid. Det innebär att varje elev har en individuellt planerad dag och stöd efter behov. Förhållningssättet bygger på varje människas rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga.
I samspel mellan elev, förälder, uppdragsgivare och Denbro Omsorg upprättas genomförande- och studieplan vilka utvärderas regelbundet.

 

Centrala begrepp i verksamheten är
trygghet, kommunikation, kunskap och delaktighet.

För att utvecklingsmöjligheterna skall vara gynnsamma måste våra ungdomar känna trygghet; ha möjlighet att påverka sin vardag och situation; få kunskap om sina möjligheter och svårigheter samt kunna kommunicera med sin omgivning.
Mötet med vårdnadshavare och uppdragsgivare skall genomsyras av samma värden. 


Verksamheten startades 2001, då under namnet "Nova internat och skola".