På Denbro Omsorg har varje elev en eller två boende- och skolmentorer. Mentorerna har till uppgift att vara närmsta kontakt med vårdnadshavare samt sköta dokumentationen.
Tillsammans med vårdnadshavare och uppdragsgivare skapas en genomförandeplan och studieplan utifrån det uppdrag Denbro Omsorg fått.

 

Fyra gånger per år genomförs nätverksmöten där elev, mentorer, vårdnadshavare och uppdragsgivare går igenom och utvärderar uppdraget och genomförandeplanen. 

I genomförandeplanen 
dokumenteras mål för det dagliga arbetet utifrån följande färdigheter:    

  • Grundläggande färdigheter
  • Vardagsfärdigheter
  • Sociala färdigheter
  • Kommunikation
  • Fritidsfärdigheter