På Denbro Omsorg ser vi allt lärande i ett livsperspektiv och formulerar detta i policyn "Aktivt lärande mot självständighet." Med det menar vi att eleven skall bli medveten om sin funktionsnedsättning för att kunna utvecklas så optimalt som möjligt inom alla livsområden. Vi framhåller också det viktiga i att plocka fram positiva sidorna hos varje elev för att på så sätt stärka elevens självförtroende.

Tydlighet och struktur är andra centrala begrepp i verksamheten. Tillsammans med ungdomen planerar vi hur innehållet i vardagen skall se ut. Viktigt att hitta balans mellan känt och okänt, nytt och gammalt, lätt och svårt. 

Vardagsstruktur på Denbro Omsorg

  • Morgonrutiner
  • Frukost
  • Skola
  • Fri tid
  • Mellanmål
  • Fri tid/aktivitet/syssla
  • Kvällsmat
  • Fri tid/aktivitet/syssla
  • Kvällsrutiner
  • Läggdags