Personal

Verksamheten hos Denbro Omsorg har funnits sedan 2001, tidigare under namnet "Nova internat och skola". Personalgrupperna är väl sammansatta med varierande ålder, kön och kompetensområden. Personalen har kontinuerlig handledning och utbildning inom det neuropsykiatriska området.

 
I personalgrupperna finns bla socionomer, fritidspedagoger, fritidsledare, behandlingspedagoger, sjuksköterska och undersköterskor.
 

Personaltätheten är hög för att kunna möta varje ungdoms behov.